Lateralita a analýza chůze u dětí předškolního věku (3–6 let)

Z hlediska vývoje dítěte je období mezi 3. a 6. rokem nesmírně důležité z mnoha důvodů. U dětí dochází ke zrychlení růstu, zdokonaluje se hrubá a jemná motorika, děti poznávají novou autoritu ve formě učitelky a postupně se osamostatňují. Dítě dělá pokroky v samoobsluze, socializuje se s ostatními dětmi, více vnímá všemi smysly okolní svět. Všímá si detailů, rozvíjí své myšlení a řeč a jeho dominantní činností je hra, která se promítá ve všech denních činnostech.

30. 9. 2022 Kateřina Jenčíková

Když mluvíme o zlepšování pohybu, mluvíme samozřejmě i o zdokonalování stereotypu chůze. V období batolete v rámci lokomoce nejde tak úplně o fáze chůze, jak je známe u dospělého člověka (tj. např. u stojné fáze: počáteční kontakt, stadium zatěžování, mezistoj atd.), ale dítě pokládá celou plochu chodidla najednou (shora dolů). Je proto velice zajímavé sledovat, jak se chůze jedince vyvíjí.

Další pro nás důležitou oblastí je lateralita, která je definovaná jako „přednostní užívání jednoho z párových orgánů pohybových či smyslových“. Nejčastěji sledovaná je dominance ruky (kterou například používají i učitelky v MŠ v rámci diagnostiky dítěte), ale lateralitu můžeme sledovat také u dolní končetiny, oka nebo ucha. Většina lidí má shodnou lateralitu (preference pravé ruky, nohy, oka i ucha), pokud ale například preferuje pravou ruku a levé oko, mluvíme o lateralitě zkřížené.

Pod specifickým projektem Analýza chůze vybraných skupin populace se již druhým rokem ukrývá mimo jiné početná skupina dětí od 3 do 6 let. Analýza chůze a testy laterality jsou měřeny v mateřských školách po Brně a okolí. Parametry chůze, tj. např. délku a šířku kroku, rychlost chůze, plantární tlaky chodidel aj., měříme na plantární plošině Zebris. K určení laterality horní a dolní končetiny používáme ověřené jednoduché testy. K dnešnímu dni se již jedná o vzorek téměř 300 mladých účastníků, kteří pomůžou rozklíčovat vědecké otázky ohledně laterality a asymetrie chůze u této skupiny populace. Výsledky studie by mohly být známy v příštím roce.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info