Novinka při podávání e-přihlášky

V aktuální verzi e-přihlášky vznikla nová možnost pro uchazeče, která umožňuje při zakládání nové přihlášky přihlásit se pomocí Identity občana. To umožní předvyplnit některé základní údaje hned ve chvíli, kdy přihlášku zakládáte. Následně se pak může stejný mechanismus použít při online zápise. Tento mechanismus je využíván pro vyšší zajištění důvěry (v přihlášce nemůže komunikovat nikdo za Vás). Jedná se o volitelnou funkci, kterou nemusíte použít.

Den otevřených dveří 2023

Váháš, zda podat přihlášku na Fakultu sportovních studií Masarykovy univerzity? Chceš se podívat, jak to u nás chodí?

Podívej se na prezentaci a fotky ze Dne otevřených dveří, který se konal 26. ledna 2023. Zanedlouho přidáme i video, které pro Vás právě připravujeme.

Sleduj také fakultní Facebook, InstagramYouTube kanál.

 

Sportovní prohlídka 

Standardní sportovní prohlídku tělovýchovným lékařem mohou uchazeči o studium absolvovat přímo na fakultě sportovních studií. 

Toto vyšetření je určeno nejen žadatelům o studium na vysoké či střední škole se zaměřením na sport a tělovýchovu (děti i dospělí), ale také všem žadatelům o provedení povinné sportovní prohlídky jako součást výkonnostního organizovaného sportu. Obsahuje klinické vyšetření se zátěžovým testem do submaxima pro posouzení zdravotního stavu jedince a jeho vytrvalostních schopností.

Přípravné kurzy pro uchazeče o studium na Fakultě sportovních studií MU

Centrum celoživotního vzdělávání každoročně pořádá přípravné kurzy, na kterých se uchazeči o studium teoreticky i prakticky připravují na přijímací zkoušku na FSpS MU:

Biologie člověka pro studijní program Fyzioterapie

Basketbal

Gymnastika

Reprezentanti

Při studiu na fakultě sportovních studií se můžete potkat na chodbách, ve výuce, laboratořích anebo na přednáškách se známými sportovci, reprezentanty ČR.

Zkouška z anglického jazyka

V rámci studia jsou studenti povinni vykonat zkoušku z anglického jazyka.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info