S čím vám můžeme pomoci?

Co znamená HR AWARD pro fakultu

Fakulta sportovních studií zahájila přípravy na získání prestižního ocenění HR Excellence in Research Award (dále jen „HR Award“), jež uděluje Evropská komise výzkumným institucím implementujícím personální strategii HRS4R (The Human Resource Strategy for Researchers), která vychází ze 40 principů stanovených Evropskou chartou pro výzkumné pracovníky a Kodexem chování pro přijímání výzkumných pracovníků. Jedná se o doporučení Evropské komise č. 2005/251/ES, které zavazuje výzkumné instituce k vytváření kvalitních pracovních podmínek, profesnímu rozvoji a transparentním postupům při přijímání výzkumných pracovníků.
Hlavním cílem zapojení FSpS v projektu je nastavení a organizační zajištění procesu, který povede k získání a následnému udržení certifikátu HR Excellence in Research Award pro Fakultu sportovních studií. Tento certifikát bude potvrzovat pokrok její personální politiky v souladu s principy obsaženými v Evropské chartě pro výzkumné pracovníky a Kodexu chování pro přijímání výzkumných pracovníků.

V průběhu prvního roku realizace projektu bude vypracována podrobná interní GAP analýza, která identifikuje na základě 40 článků Charty a Kodexu oblasti, ve kterých se fakultě již podařilo naplnit kritéria, a především identifikuje oblasti, kde k naplnění kritérií nedochází, a jaká jsou případná legislativní nebo institucionální omezení. Následně budou navrženy kroky a opatření, které k zajištění souladu s Chartou a Kodexem povedou. Na základě této analýzy bude vypracován a zveřejněn Akční plán, který specifikuje konkrétní, měřitelné činnosti vedoucí k zakotvení dlouhodobé HR strategie. Akční plán a interní GAP analýza budou odeslány Evropské komisi ke schválení. V následujícím období budou implementovány činnosti identifikované v Akčním plánu vedoucí k získání a udržení HR ocenění. Do dvou let po získání „HR Award“ bude vypracováno interní hodnocení FSpS a revidován akční plán, který bude odeslán Evropské komisi ke schválení na další 3 roky.

Dozvědět se více

Online výuka

Potřebuje pomoci s online nástroji pro vaši online výuku, podívejte se na přehled nástrojů a dalších tipů, které můžete využít.

Rady a tipy pro učitele

Zahraniční výjezdy zaměstnanců a zvaní hosté

Zaměstnanci FSpS mají možnost na základě různých mobilitních programů vycestovat na několik dní na zahraniční univerzitu. Účelem těchto pobytů je získání nových vědomostí a dovedností, výměna zkušeností a navazování nové spolupráce. Pedagogové mají možnost poznat vzdělávací systémy v jiných zemích a vyzkoušet si výuku svých předmětů v jiném prostředí a jazyce. Neakademičtí pracovníci mohou zase využít nabídky školení a inspirovat se dobrou praxí ze zahraničí.

Fakulta sportovních studií je také žádanou institucí pro lektory ze zahraničí. Každoročně fakultu navštíví několik pedagogů z partnerských univerzit. Zaměstnanci FSpS tak mají možnost kromě vastních výjezdů stát se kontaktní osobou pro návštěvníky ze zahraničí.

Možnosti výjezdů do zahraničí hostování zahraničních akademiků

Jak objednat vizitky

 1. Dám požadavek asistence katedry, svému vedoucímu
 2. Vyplním povinné informace pro výrobu vizitky
 3. Asistentka katedry, vedoucí oddělení zašle požadavky za katedru/oddělení na Oddělení vnějších vztahů (OVV FSpS) na mail kasikova@fsps.muni.cz.
 4. Po vytvoření obsahu vizitky provádí pověřený pracovník katedry/oddělení obsahovou korekturu a odsouhlasení do tisku
 5. OVV FSpS zadá výrobu a upřesní termín dodání

Obecná pravidla pro výrobu vizitek

· Požadavky na vizitky dává hromadně (ne jednotlivě):

 • za katedru - asistentka katedry
 • za oddělení vedoucí oddělení/asistentka
 • pověřený pracovník

· Uvedená data je nutné vyplnit za všechny pracovníky, u kterých požadujete vizitky

· Vizitky je možné vyrobit v nejkratším termínu do 14 dní od podání požadavku, a to pouze v případě, že poslední korektura proběhne 5 pracovních dní před požadovaným termínem dodání.

Jak objednat reklamní předměty

Pořádáte akci, máte schůzku s externími partnery, jedete do zahraničí? Objednejte si včas reklamní předměty pro reprezentaci a propagujte svou univerzitu a domovskou fakultu. Vyplňte formulář dle účelu užití a pošlete na Oddělení vnějších vztahů ke schválení.

Oddělení vnějších vztahů poskytuje podporu na akcích a pro propagaci fakulty v zahraničí tyto reklamní předměty (dále jen RP):

 • Blok A4, A5
 • Propiska
 • Triko
 • Nákrčník
 • Šňůra na klíče
 • Látková taška

Reklamní předměty s logem Masarykovy univerzity lze prostřednictvím Oddělení vnějších vztahů objednat i v MUNISHOPu.

Jak zveřejnit akci/aktualitu, článek

Pořádáte akci, máte zajímavou odbornou aktualitu z výzkumu, vyšel vám článek či rozhovor? Byli jste v televizním či rozhlasovém vysílání? Podělte se s námi a požádejte Oddělení vnějších vztahů FSpS MU o zveřejnění.

Kde se mohu podívat na videa fakulty

Na Fakultě sportovních studií MU natáčíme videa z různých akcí jako je Den otevřených dveří, Noc vědců či Campus Day.

Oddělení vnějších vztahů natáčí také propagační videa Studuj na FSpS se zaměstnanci a studenty fakulty, ve kterých představuje jednotlivé studijní programy a benefity studia na sportovní vysoké škole.

Další videa, která na fakultním kanálu YouTube můžete vidět, jsou edukační videa našich pedagogů a videa studentů FSpS, natočená v rámci ukončení semestru.

Veškerá edukační videa, natočená pedagogy a studenty fakulty jsou sdílena na webu Hýbej se s FSpS a jsou určena pro širokou veřejnost.

Dalším webem, který vznikl na Katedře gymnastiky a úpolů za podpory kolegů a studentů FSpS, je web se cvičebními videi s názvem SenFSpS určený primárně pro seniory, kteří jsou zapojení v projektech fakulty. Cvičit podle návodných videí však může široká veřejnost.

Youtube FSpS Hýbej se s FSpS SenFSpS

Volná pracovní místa na fakultě/MU

Nabídku volných pracovních místa najdete na odkazech níže.

Kariéra FSpS Kariéra MUNI

Chci si nechat udělat sportovní prohlídku

Sportovní prohlídky v laboratořích sportovní diagnostiky.

Sportovní prohlídka

Jak si mohu zarezervoval laboratoře či přístroje

Sdílené laboratoře Fakulty sportovních studií MU (FSpS MU) si můžete zarezervovat pomocí rezervačního systému laboratoří, díky kterému můžete rezervovat nejen laboratoře, ale také zajistit výpůjčku přístrojů. Na odkaze najdete nabídku služeb a přístrojového vybavení dle zaměření činnosti jednotlivých laboratoří.

Rezervační systém laboratoří

Chci získat více informací o grantových příležitostech

Na uvedených odkazech naleznete aktuální výzvy pro předkládání návrhů projektů jak v oblasti výzkumných projektů, tak v rámci dalších národních grantů mimo oblast výzkumu a vývoje.
Pro více informací neváhejte kontaktovat Oddělení pro vědu, výzkum a projektovou podporu.

Grantové příležitosti Národní granty

Potřebuji si stáhnout logo fakulty, kateder

Pokud potřebujete logo FSpS, loga kateder, powerpointovou prezentaci, dopisní papír či jiné grafické podklady v aktuálním Jednotném vizuálním stylu Fakulty sportovních studií Masarykovy univerzity? Potřebujete prezentovat fakultu, katedru interně či externě? Chcete nahlédnout do Grafického manuálu FSpS? Vše najdete ke stažení na webu Šablony MUNI. Do prostředí webu se přihlásíte stejným způsobem jako do ISu.

Šablony FSpS


Zápisy z jednání vedení

Kolegium děkana

Zápisy z kolegia

Akademický senát

Zápisy ze zasedání

Úspěchy zaměstnanců

Podívejte se na úspěchy vašich kolegyň a kolegů, kterých dosáhli v oblasti pracovní, sportovní či soukromé...

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info