Prevence pádů u seniorů

Pády jsou jedním z problémů ohrožujících zdraví osob seniorského věku. Přibližně 30–35 % lidí ve věku nad 65 let má každoročně v průměru 2–4x pád, u osob starších 70 let se počet pádů téměř dvojnásobně zvyšuje. Světová zdravotnická organizace (WHO) udává, že jeden z pěti pádů způsobí vážná poranění, jako jsou zlomeniny nebo poranění hlavy, které vyžadují lékařskou pomoc nebo hospitalizaci.

21. 5. 2021 Andrea Martincová

Následky pádů z minulosti nebo samotný strach z pádů omezují běžnou denní aktivitu seniora a tato omezení mnohdy vedou k nedostatku pohybové aktivity. Právě pohyb je významným preventivním faktorem prevence pádů nejen u osob seniorského věku. Pravidelná chůze, trénink rovnováhy nebo silový trénink jsou příklady účinných strategií k vyrovnání poklesu síly a zlepšení rovnováhy, čímž se snižuje riziko pádů a podporuje se psychické zdraví. Existují sice dílčí testy a indexy, které hodnotí riziko pádů, ale dosud neexistuje komplexní testová baterie, která by hodnotila riziko pádů v širším kontextu.  

Cílem projektu je určení parametrů a vytvoření predikčních modelů jako nástroje hodnocení fyzické zdatnosti seniorů v souvislosti prevence pádů. Na základě vytvořených modelů bude možné odhadnout (předvídat) riziko pádů u seniorů, včas navrhnout cílený intervenční cvičební program nebo doporučit konzultaci s lékařem. 

Do projektu se i nadále mohou zapojit osoby starší 65 let, kteří netrpí žádnou závažnou chorobou (např. anamnéza maligního onemocnění, epilepsie), nemají kardiostimulátor či nemohou vykonávat fyzickou aktivitu. Tito účastníci podstoupí dotazníkové šetření a definované testy (měření statické rovnováhy, dynamické rovnováhy, silových schopností a vytrvalostních schopností). 

Projekt je realizován za podpory interní grantové agentury Masarykovy univerzity. 

Zdroj: WHO Global Report on Falls Prevention in Older Age


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info