Parkour koncept pro zdravé stárnutí

Překonávání překážek je součástí lidského života. A bohužel, čím jsme starší, tím více máme pocit, že se naše tělo proti nám spiklo. Zhoršující se fyzická zdatnost v důsledku stárnutí (úbytek svalové hmoty a síly, ztuhlost kloubů, zpomalení reakční rychlosti) v souvislosti se zhoršením zraku a sluchu dostává seniory do nebezpečných situací, které mohou vyústit v pád.

10. 9. 2021 Lenka Svobodová

Pády seniorů tvoří třetí nejčastější příčinu úmrtí z důvodu zranění. Proto hledáme možnosti, jak riziko pádu eliminovat. Inspirovali jsme se americkým fyzioterapeutem Benem Musholtem, který vidí v Parkouru pro seniory velký potenciál.

Cílem cvičení je naučit seniory vyhodnotit překážky různého typu, co nejefektivněji je překonat a naučit se bezpečně padat. Benefitem tohoto typu cvičení je získání sebejistoty, což už samo o sobě zkvalitní každodenní život seniora a dovolí mu provozovat i zájmové aktivity.

Podrobněji můžeme parkour koncept pro zdravé stárnutí popsat v pěti základních principech.

  1. Škálování schopností – obsahuje postupné nacvičování strategií překonávání překážek od nejjednodušších po složitější.
  2. Pochopení pádu – kdy předvídat pád a jak ho zvládnout bez zranění.
  3. Povědomí o životním prostředí – bezpečnostní kontrola svého prostředí, identifikace rizik v okolním prostředí sníží riziko nebezpečí.
  4. Důležitost rovnováhy – překonání každé překážky vyžaduje určitou úroveň rovnováhy. Rovnováha se s věkem zhoršuje, lze ji však tréninkem stále zlepšovat.
  5. Zaměření se na svalový výkon – schopnost generovat sílu v určitém čase postupně klesá s věkem. To znamená, že se prodlužuje čas, než přejdeme rušnou silnici nebo se zvedneme z podlahy.

Babi, dědo, přijďte mezi nás! Studenti, studentky, zaměstnanci a zaměstnankyně fakulty, máte ve svém okolí seniora/ku? Informujte je o našem výzkumu a pozvěte je k nám. Podmínkou pro zařazení je věk nad 60 let a soběstačnost. 

Začínáme již v druhé půlce září! Kapacita je omezena.

Účast ve studii znamená:

  • Vstupní a výstupní měření (rovnováhy, síly, hbitosti,..) trvající 1 hodinu.
  • 12 týdnů parkourového tréninku zdarma pod vedením zkušeného trenéra parkouru a současně fyzioterapeuta.
  • Tréninky probíhají 2x týdně v dopoledních hodinách.

Máte otázky? Zajímá vás víc? Chcete se přidat? Napište na email svobodova@fsps.muni.cz 


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info