FIREexpo zkoumá zdraví českých hasičů

Výzkumný projekt CELSPAC – FIREexpo zkoumá vztah mezi aktuální fyzickou kondicí hasičů a mírou jejich expozice chemickým látkám. Do praxe se snaží přinést vědecky podložená doporučení, která povedou k udržení a zlepšení fyzického a duševního zdraví českých hasičů.

5. 11. 2021 Aleš Pindur

Není pochyb o tom, že profese hasiče patří k vysoce rizikovým. Zásah je stresovým prostředím v náročných podmínkách, často s výskytem zplodin hoření a jiných chemických látek, který ze své podstaty klade vysoké nároky na zasahující hasiče, zejména pak na adekvátní fyzickou kondici. Nejen při výzkumu proto uvažujeme o hasičské profesi v celém kontextu, do kterého začleňujeme i vliv primárně preventivního chování v tématech výživy, regenerace, sportovního tréninku či psychologie a expozice nebezpečným chemickým látkám.

Pracovní výkon hasiče zahrnuje několik dimenzí, které je možné hodnotit a měřit. Jsou jimi například vytrvalostní, silové a koordinační schopnosti, dále pak biomechanické aspekty včetně ergonomie vybavení, tepelná expozice, doba nasazení, emoční stres či mentální dovednosti.

Cílem studie a návazných projektů je mj. zefektivnění a systematizace preventivních opatření, která snižují přetrvávající zdravotní rizika tohoto povolání. Pozornost proto věnujeme rizikovým faktorům, jako jsou nadváha a obezita, přehřátí, dehydratace, intoxikace a jejich vlivu na zdraví.

K preventivním opatřením, která jsou více či méně implementována do praxe, patří například kvalitní fyzická příprava na zásahovou činnost, dekontaminace těla a osobních ochranných prostředků po zásahu, zapojení prvků výživy a regenerace, či technická a taktická příprava. Důležitou součástí je vývoj na poli osobních ochranných prostředků, výstroje a výzbroje.

„Do výzkumu, který začal v roce 2019, se zapojilo téměř 170 účastníků. Jednu skupinu tvořili profesionální hasiči ve věku 18 až 35 let, druhou pak nováčci na začátku hasičského výcviku a třetí, takzvanou kontrolu tvořili sportovci v odpovídajícím věku, kteří nebyli v minulosti ani současnosti vystaveni působení zkoumaných chemických látek,“ popsal vzorek dobrovolníků vedoucí výzkumu Pavel Čupr z centra RECETOX Přírodovědecké fakulty MU.

Na tomto výzkumném projektu spolupracují vědci z centra RECETOX Přírodovědecké fakulty MU, výzkumníci z Fakulty sportovních studií MU a Školní a výcvikové zařízení Hasičského záchranného sboru ČR.

Více informací o projektu najdete na webu RECETOXu. 


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info