NEBOJME SE GYMNASTIKY

Vybraná poranění v gymnastice

Kapitoly:


Poranění hlavy

 

Příčiny:

 • pády na hlavu
 • údery do hlavy
 • poranění páteře

Příznaky:

 • krátká ztráta vědomí bezprostředně po úrazu
 • zvracení
 • nevolnost (nauzea)
 • zmatenost (ztráta krátkodobé paměti – postižený si nepamatuje, jak k úrazu došlo, opakování
 • stejných otázek, opakování stejných vět apod.)

První pomoc:

 • objeví –li se byť jeden z těchto příznaků, je nutné volat ZZS
 • do příjezdu ZZS je důležitá péče o postiženého
 • neustále kontrolujeme základní životní funkce
 • zajistíme tepelný komfort
 • nepodáváme tekutiny
 • postiženého uklidňujeme (nepodáváme léky proti bolesti)
 • snažíme se zajistit ticho (uklidnění zraněného, komunikace s ním)

 

Zhmoždění (kontuze) měkkých tkání

Vzniká především při kontaktech s nářadím či po pádu na zem. Může dojít k pohmoždění kůže, podkoží, vazů, šlach, svalů, tíhových váčků, periferních nervů, krevních cév.

Příčiny poranění:

 • srážka s gymnastickým nářadím
 • pád na zem

Příznaky:

 • otok
 • bolest v místě poranění

První pomoc:

 • ukončení hry
 • chlazení poraněné části
 • omezení pohybu v místě poranění bandáží
 • v případě potřeby lékařské ošetření

 

Poranění kloubů

 

 • podvrtnutí (distorze)
 • vykloubení (luxace)

V gymnastice k nejčastějším poraněním patří distorze hlezenních kloubů a kolenních kloubů. Tato poranění vznikají především při špatných doskocích během cvičení.

Při gymnastickém cvičení se setkáváme s luxací ramenního kloubu či klíční kosti. Luxace ramene vzniká při pádu na nataženou horní končetinu. K luxaci může dojít i bez úrazu u jedinců s vrozenými dispozicemi. K luxaci klíční kosti dochází obvykle při pádu na rameno.

 

 

Příčiny poranění:

 •  nekoordinovaný aktivní pohyb – doskok, výskok, otáčení, brzdění, start, zrychlení

 

 • srážka se sportovním nářadím
 • srážka s okolními předměty

 

Příznaky:

 • otok
 • hematom
 • deformace poraněné části
 • bolest v místě poranění
 • poškození poraněné části
 • omezení pohybu v kloubu, ztráta funkce

 

První pomoc:

Distorze

 • chlazení poraněné končetiny
 • elevace končetiny
 • případně bandáž končetiny

 

Luxace

 • při vykloubení končetiny je většinou končetina v nepřirozeném postavení
 • končetinu nenapravovat
 • nepodáváme tekutiny
 • netišíme bolest lék, ale postiženého uklidňujeme
 • snažíme se zajistit ticho
 • vždy volat ZZS

 

Zlomeniny (fraktury)

 

 

Při pádech na zem z gymnastických nářadí může dojít ke zlomenině zápěstí, zlomenině předloktí, zlomenině hlavičky kosti vřetenní a okovce. Ke zlomenině pažní kosti může dojít pádem na horní končetinu z větší výšky, např. kruhy, hrazda. Ke zlomenině klíční kosti dochází při pádu na rameno.

Na dolních končetinách může dojít ke zlomenině palce nohy, článků prstů, metatarsu a patní kosti. Zlomenina palce nohy obvykle vzniká po kopnutí do gymnastického nářadí naboso. Mechanismus poranění metatarsu je podobný jako při distorzi hlezenních kloubů. Zlomenina patní kosti může vzniknout při pádu na patu. Při pádech může dojít také ke zlomenině bércových kostí.

 

 

Příčiny poranění:

 • srážka s gymnastickým nářadím a okolními předměty
 • pády, dopady, doskoky na zem
 • oslabení kostí – osteoporóza
 • k odlomení kosti v místě úponu může dojít při velmi silném a rychlém tahu šlachy nebo
 • vazu

 

Příznaky:

 • ztráta funkce poraněné tkáně
 • nepřirozená poloha končetiny
 • bolest v místě poranění
 • otok
 • krvácení při otevřené zlomenině

První pomoc:

 • s poraněnou končetinou nehýbat a nenapravovat
 • zlomenina horní končetiny (šátkový závěs)
 • se zlomeninou dolní končetiny nemanipulujeme, při dostupnosti ZZS nedlahujeme!
 • u otevřených zlomenin sterilně krýt ránu
 • volat ZZS
  • neustále kontrolujeme základní životní funkce
  • zajistíme tepelný komfort
  • nepodáváme tekutiny
  • postiženého uklidňujeme (nepodáváme léky proti bolesti)
  • snažíme se zajistit ticho (uklidnění zraněného, komunikace s ním)

 

Vnitřní krvácení

Příčiny vnitřního krvácení:

 • úder do břichu
 • úder do hrudníku
 • úder do zad

 

Příznaky vnitřního krvácení:

 • bolest v místě poranění
 • postižený je v úlevové poloze
 • postižený je bledý, apatický
 • zrychlený, nitkovitý tep

 

První pomoc:

 • postiženého nechejme v úlevové poloze
 • volat ZZS
  • neustále kontrolujeme základní životní funkce
  • zajistíme tepelný komfort
  • nepodáváme tekutiny
  • postiženého uklidňujeme (nepodáváme léky proti bolesti)
  • snažíme se zajistit ticho (uklidnění zraněného, komunikace s ním)

 

Vyražený dech

 

 

 

Je reflexní křečí dýchacích svalů. Tento stav je poměrně častým jevem při sportovních hrách. Stav není závažný, ale vzhledem k nejednoznačnosti v názorech, jak jej řešit, byla problematika v těchto materiálech řešena videem.

 

Příčiny vzniku:

 • úderem balonem do hrudníku
 • srážka hráčů
 • pád na zem

Příznaky:

 •  postižený je při vědomí a nemůže se nadechnout

První pomoc:

 • uklidnit postiženého
 • respektovat polohu (většinou opora horních končetin)
 • v případě návratu spontánního dýchání není nutné volat ZZS

 

Na hřišti i na vodě být s dětmi vždy v pohodě |
Fakulta sportovních studií |
Masarykova univerzita |
Logo Fakulty sportovních studií
| Copyright © 2011, Fakulta sportovních studií
| Počítadlo návštěv: 220954 návštěvníků od 27. 11. 2011 (z toho 2034 z FSpS).
| © Code: Jiří Krejčí, Petr Zaoral; Design: V.Kotarová, M.Blažová
Creative Commons License NEBOJME SE GYMNASTIKY by Mgr. Pavlína Vaculíková, Ph.D., Mgr. Petr Hedbávný, Mgr. Alena Skotáková, Ph. D, Mgr. Lenka Svobodová, PaedDr. Dagmar Šimberová, Mgr. Zdeňka Kubíková, Ph.D., Mgr. Martina Bernaciková, Ph.D., Mgr. Alžběta Tobiášová is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Based on a work at http://www.fsps.muni.cz/sdetmivpohode/kurzy/gymnastika/.
Investice do vzdělávání