Informace k Bc. studijním programům

Informace k Bc. studijním programům

PhDr. Jan Cacek, Ph.D., děkan fakulty

Děkan fakulty dr. Cacek tě přivítá ve sportovním království a řekne ti, proč studovat právě na  fakultě sportovních studií.

Fakulta sportovních studií je totiž srdcovka, na kterou se jen tak nezapomíná!

Jak říkají naši studenti: "Fakulta splněných snů"!

Jak vidí fakultu splněných snů naši studenti?

Mrkni na video Markéty a Matěje a zjistíš, že studium a sport u nás je přece hračka...

Tak neváhej, zkoukni i ostatní videa níže a podej si přihlášku! Studium na Fakultě sportovních studií Masarykovy univerzity je prostě nekonečné dobrodružství.

Nevíš jak podáš e-přihlášku anebo zda konáš TSP?

Podívej se na videoprezentaci, kde dopodrobna zjistíš, jak si e-přihlášku založíš, vyplníš, podáš a zaplatíš. Také se dozvíš, že TSP nekoná žádný uchazeč na fakultu sportovních studií, a to ani u studijního programu Tělesná výchova a sport sdružené studium s pedagogickou fakultou.

Kreslené video 

Názorně o bakalářských studijních programech na Fakultě sportovních studií MU.

bližší informace

Bc. František Hurt, referent zahraničních vztahů

Až se u nás na fakultě trochu rozkoukáš, hned ve druháku můžeš vypadnout za studiem nebo na stáž do zahraničí. Mrkni na nabídku zahraničních pobytů a vyber si, kam to bude. Když si na fakultě splníš své studijní povinnosti v daném semestru a pokud se ti podaří obhájit svou žádost o výjezd ven, tak další semestr už jsi někde v Evropě či na jiném kontinentu. A pokud se ti nechce na celý semestr, tak můžeš vyjet třeba jen na měsíc v době prázdnin. Že je taková zkušenost k nezaplacení, to je jasné. Naučíš se něco nového, dostaneš stipendium, procvičíš si jazyk, a taky získáš přátele na celý život!

mrkni, kam jezdí studenti na zahraniční pobyty

Praktické přijímací zkoušky

  • Uchazeči o studium studijních programů Osobní a kondiční trenér a Tělesná výchova a sport skládají praktickou zkoušku z atletiky – běh 60 m, plavání – 100 m, gymnastiky (sestava muži, ženy), basketbalu a Jacíkova motorického testu.
  • Uchazeči o studium programu Fyzioterapie skládají praktickou zkoušku pouze z Jacíkova motorického testu.
  • Více informací najdete v brožuře pro uchazeče o bakalářské studium Studuj na Fakultě sportovních studií.

Atletika (běh 60 m)

Basketbal

Jacikův test

Gymnastiká sestava muži, ženy

Plavání

Ptáš se, jak se na praktické zkoušky připravit?

Můžeme ti pomoci a doporučujeme přípravné kurzy z gymnastiky a basketbalu.

Přípravné kurzy k přijímačkám

Informace ke studijním programům a specializacím

V jednotlivých videích níže se dozvíš základní informace k bakalářským studijním programům Fyzioterapie, Osobní a kondiční trenér a k jednotlivým specializacím v programu Tělesná výchova a sport (TVS). Pro kompletní informace k náplni studia programu či specializace si otevři odkaz z tlačítka pod videem.

Fyzioterapie

Mgr. Robert Vysoký, Ph.D. je pedagogem na Katedře podpory zdraví a současně garantem Fyzioterapie.

Pokud tě baví nejen sport, ale také medicínská problematika, pak je studium Fyzioterapie na naší fakultě ideální volbou. Studium Fyzioterapie na fakultě sportovních studií se orientuje na oblast sportu a výzkumné projekty týkající se sportující populace.

Jaké najdeš uplatnění po studiu?

Po úspěšném absolvování Fyzioterapie budeš schopen/a provádět diagnostické, terapeutické a preventivní postupy a metody v rehabilitačním procesu pacienta. Můžeš pracovat jako fyzioterapeut ve zdravotnických zařízeních, anebo se zaměřit na práci jak s výkonnostními, tak i rekreačními sportovci.

Fyzioterapie

Přípravný kurz biologie člověka

Osobní a kondiční trenér

PhDr. Jan Cacek, Ph.D. je děkanem fakulty a současně garantem bakalářského studijního programu Osobní a kondiční trenér.

Pokud se chceš stát profesionálním trenérem/trenérkou, tak mrkni na video, kde se dozvíš, co je obsahem studia.

A jaké získáš kompetence po absolvování studijního programu?

Po absolvování studia budeš plánovat, organizovat a řídit tréninkový proces u dětí, mládeže, rekreačních i výkonnostních sportovců. Stejně tak získáš odborné kompetence pro poradenskou a organizační činnost v oblasti pohybové aktivity běžné populace.

Osobní a kondiční trenér

TVS – Management sportu

Mgr. Bc. Oldřich Racek, Ph.D. je proděkanem pro strategii a rozvoj Fakulty sportovních studií Masarykovy univerzity a současně zodpovědnou osobou u specializace Management sportu bakalářského studijního programu Tělesná výchova a sport.

Chceš zjistit, jaké předměty budeš studovat v rámci výuky? Pak se podívej na video.

A kde najdeš uplatnění po absolvování studia specializace Management sportu?

Jako absolvent/absolventka této specializace nalezneš uplatnění na pozici středního managementu ve sportovních klubech, sportovních svazech, rekreačních a volnočasových sportovních zařízeních, cestovních agenturách a institucích veřejné správy.

TVS – Management sportu

TVS – Regenerace a výživa ve sportu

Ing. Iva Hrnčiříková, Ph.D., pedagožka přednáší na Katedře podpory zdraví a zodpovídá za specializaci Regenerace a výživa ve sportu bakalářského studijního programu Tělesná výchova a sport.

Proč jít studovat na fakultu sportovních studií specializaci Regenerace a výživa ve sportu? Co se během tří let naučíš? Pro koho je studium určeno? To vše zjistíš ve videu.

A co tě čeká po studiu?

Pokud si zvolíš specializaci Regenerace a výživa ve sportu, bude tvým možným pracovištěm centrum, které se věnuje regeneraci organismu po sportovním zatížení nebo prevenci a péči o zdraví. Takovými centry jsou nejčastěji sportovní kluby a sportovní svazy, zdravotně zaměřená pohybová, regenerační a rekreační centra, lázeňská centra, zařízení cestovního ruchu nebo pracoviště s koncepcí podpory zdraví.

TVS – Regenerace a výživa ve sportu

TVS - Speciální edukace bezpečnostních složek

Doc. PhDr. Bc. Zdenko Reguli, Ph.D. je proděkanem pro studium na Fakultě sportovních studií Masarykovy univerzity a současně odpovědnou osobou studijní specializace Speciální edukace bezpečnostních složek bakalářského studijního programu Tělesná výchova a sport.

Máš zájem o úpolové sporty, bojová umění a sebeobranu? Chceš vědět, co ti přinese studium specializace Speciální edukace bezpečnostních složek? To ti zodpoví doc. Reguli ve videu.

A jaké budeš mít uplatnění po studiu?

Studiem získáš předpoklady pro široké uplatnění v civilních bezpečnostních službách, justiční stráži, nápravně-výchovných zařízeních, ochraně veřejných i soukromých objektů, ale i u Policie ČR, obecní policie a v dalších bezpečnostních složkách.

TVS - Speciální edukace bezpečnostních složek

TVS – sdružené studium s Pedagogickou fakultou

Doc. Mgr. Jiří Nykodým, Ph.D. je vedoucím Katedry sportovních her a současně garantem programu Tělesná výchova a sport na Fakultě sportovních studií Masarykovy univerzity.

Chceš se stát pedagogem na ZŠ či SŠ? Na co tě připraví bakalářské studium bakalářského studijního programu Tělesná výchova a sport, sdružené studium s Pedagogickou fakultou? Zjisti, jaké doporučení má pro tebe doc. Nykodým.

Kým se staneš po absolvování sdruženého studia?

Jako absolvent/ka budeš způsobilý/á tvořivě a samostatně pracovat ve školních klubech, školních družinách, domovech mládeže, podílet se na organizaci sportovních aktivit v občanských sdruženích, fitcentrech, soukromých sportovních klubech a v dalších institucích státního i soukromého sektoru.

Po absolvování navazujícího magisterského studijního programu Učitelství tělesné výchovy pro základní a střední školy můžeš pak pracovat jako učitel tělesné výchovy.

TVS – sdružené studium s Pedagogickou fakultou

TVS – Trenérství

Mgr. Jiří Petrů pracuje na Katedře sportovních her. Vyučuje praktické předměty: volejbal, beach volejbal, dále badminton a sportovní hry.

Pokud se rozhoduješ pro studium specializace Trenérství v bakalářském studijním programu Tělesná výchova a sport, pak si poslechni, proč jít studovat na Fakultu sportovních studií Masarykovy univerzity do Brna.

A kde najdeš uplatnění po studiu?

Jako trenér a trenérka najdeš uplatnění ve sportovních klubech a vzdělávacích institucích, které se orientují na individuální i kolektivní sporty s vyššími výkonnostními cíli. Neztratíš se ale ani v zařízeních naplňujících volný čas pohybovými aktivitami.

TVS – Trenérství

Sleduj podcasty MUNI SPORTCAST

3D průchod fakultou

V 3D prezentaci si můžeš prohlídnou tělocvičny, učebny a laboratoře na Fakultě sportovních studií Masarykovy univerzity. Všechny prostory se nachází v moderním areálu Univerzitního kampusu v BrněBohunicích. A pokud se chceš mrknout, jak takový Den otevřených dveří vypadá naživo, tak koukni na YouTube kanál fakulty, kde najdeš videa z předchozích roků... A pokud nechceš propásnout žádnou novinku, tak nás prostě sleduj!

Video ze Dne otevřených dveří 2020

Teiresiás

pomoc studentům se specifickými nároky

Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky, zřídila Masarykova univerzita v Brně v roce 2000. Jeho úkolem je zajišťovat, aby studijní programy akreditované na univerzitě byly v největší možné míře přístupné také studentům nevidomým a slabozrakým, neslyšícím a nedoslýchavým, s pohybovým handicapem, případně jinak postiženým.

Více informací

Prvákoviny

seznamovací akce pro prváky

Kariérním centru MU připravuje každoročně nabídku služeb, které může budoucím studentům Masarykovy univerzity v rámci studia poskytnout. Ať už jsou to Prvákoviny, seznamovací akce pro prváky anebo kariérní portál JobCheckIN.

Prvákoviny Kariérní centrum

kariérní portál JobCheckIN

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info