3D kinematická analýza smečovaného podání ve volejbale mužů U18-U20 (3DKASP)

Project Identification
MUNI/A/1433/2021
Project Period
1/2022 - 12/2022
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Sports Studies

Ve sportovních hrách útok převažuje nad obranou a volejbal v tomto tvrzení není výjimkou. Volejbalová rozehra je vždy zahájena podáním. A smečované podání je v dnešním pojetí hry první útok. Tím se z podání stává jedna z nejdůležitějších individuálních herních činností, která má zásadní vliv na výsledek utkání. Při provedení smečovaného podání podávající hráč stojí za koncovou čarou a po nadhozu míče se rozběhne směrem k síti, odrazí se a v letu směrem k síti udeří míč, který směřuje do pole soupeře. Tento druh podání je komplexní a velmi složitý pohybový vzorec s velkou časově prostorovou náročností. Cílem této studie bude zjistit míru závislosti rychlosti podání na technice provedení. V současné literatuře se setkáme s tvrzením o významu smečovaného podání, o způsobu učení s návazností na zpětnou vazbu a o úspěšnosti smečovaného podání. Velmi málo studií se však věnuje tématu kinematické analýzy pohybu se vztahem k výsledné rychlosti podání. Tato studie by měla přispět k rozšíření poznatků o smečovaném podání a k přenosu těchto výsledků k trenérům do praxe.

Publications

Total number of publications: 1


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info