Internet of Things as support of youth physical activates

Investor logo
Project Identification
2021-1-SK02-KA210-YOU-000033939
Project Period
11/2021 - 10/2022
Investor / Pogramme / Project type
European Union
MU Faculty or unit
Faculty of Sports Studies
Cooperating Organization
Slovenské športové inovačné centrum

Organizacia sa zameriava na vhodné aplikovanie a využívanie moderných digitálných nástrojov a systémov v oblasti pohybových aktivít a športu. Získava informácie z domáceho a medzinárodného prostredia za účelom ich vhodnej prezentácie a intrepretácie procesov a postupov digitálnej transformácie v oblasti pohybu a pohybových činností ktoré vedú k prevencií zdravi ako aj vhodného aplikovania v sociálných intrekacií´ách používateľov moderneých digitálných nástrojov.
https://www.ssic.sk/erasmus-plus/

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info