Vliv řízené pohybové aktivity na dysbalanci autonomního nervového systému, imunitního systému a sníženou zdravotní zdatnost u onkologických pacientů po adjuvantní chemoterapii Vliv řízené pohybové aktivi

Project Identification
NU21-09-00558
Project Period
5/2021 - 12/2024
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Health of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Sports Studies
Cooperating Organization
Masaryk Memorial Cancer Institute Brno

Podání adjuvantní chemoterapie s sebou nese dlouhodobé nežádoucí účinky, jedním z nich je i vliv na autonomní nervový systém, jehož možnými projevy jsou snížení kvality spánku, pocit únavy, deprese, úzkosti, snížení kardiorespirační zdatnosti a tím i kvality života pacienta. Cílem projektu je sledovat vliv chemoterapie na autonomní nervový systém, imunitní systém a zdravotní zdatnost a dopad supervizované pravidelné pohybové aktivity na dysbalanci autonomního nervového a imunitního systému a kardiorespirační zdatnost po adjuvantní chemoterapii. Výstupem projektu bude vytvoření standardů pro následnou péči o pacienty v oblasti zvyšování zdravotní zdatnosti a vytvoření biometrického sw pro sledování míry únavy u pacientů po adjuvantní chemoterapii a možnosti jejich zapojení do pohybových aktivit. Unikátnost spočívá v kontinuálním sledování pohybové aktivity pomocí akcelerometru u pacientů při chemoterapii i při pohybové terapii, a také kontinuální sledování variability srdeční frekvence a aktivity autonomního nervového systému jako jednoho z biologických ukazatelů únavy.

Publications

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info