Inovace předmětu sportovní gymnastika na vysokých školách sportovního zaměření

Investor logo
Project Identification
2020-1-CZ01-KA226-HE-094342
Project Period
3/2021 - 2/2023
Investor / Pogramme / Project type
European Union
MU Faculty or unit
Faculty of Sports Studies
Cooperating Organization
University of Ljubljana
University of Zagreb

Projekt je zaměřen především na podporu kvality vysokoškolského vzdělávání, nicméně svým charakterem zasahuje i do dalších oblastí. Výstupy ve formě interaktivních vzdělávacích
materiálů pro sportovní fakulty, konkrétně pro stěžejní předmět, kterým je gymnastika, budou vznikat na základě mezinárodní spolupráce odborníků v daném oboru. Do obsahu
vytvořených materiálů se promítne jek metodický, tak vědecký přístup. Projekt tedy podporuje mezinárodní spolupráci uznávaných odborníků z partnerských institucí. Od této
spolupráce očekáváme sdílení znalostí a vzdělávacích metod, což se promítne v kvalitě projektových výstupů. Ta bude také zajištěna díky evaluačním prostředkům, jejichž výsledky
vezmeme v úvahu, jakož i recenze nezávislého odborníka. Zamýšlené sjednocení kurikula a využívání výukových materiálů v rodném jazyce či angličtině, povede k odstranění
problémů s uznáváním absolvování předmětu pro studenty vyjíždějící do zahraničí v rámci programu Erasmus. Dále budou vytvořené výukové materiály dostupné široké veřejnosti v režimu OPEN ACCESS. Kromě toho budou prezentované pedagogům dalších vysokých škol se sportovním zaměřením ve všech zúčastněných zemích. Vytvořené interaktivní
výukové materiály budou moci být využívány i dalšími institucemi, které nejsou přímo zainteresovány do projektu.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info