Výzkum o zdravotních, nutričních a výkonově-specifických determinantech u sportujících žen

Ve sportovních vědách je stále nedostatek výzkumů zabývající se pouze ženami a z toho důvodu jsou zjištění ze studií prováděných na mužích aplikovány na ženy. Menstruační cyklus a změny s ním spojené jsou hlavním důvodem nezařazování žen do výzkumů. Ale právě menstruační cyklus dělá ženy jedinečné a může ovlivňovat řadu aspektů od fyzického výkonu, motivace po spánek či nutriční potřeby. Jedná se také o jeden z primárních ukazatelů zdraví žen a absence menstruačního cyklus je jedním z projevů syndromu relativní energetické nedostatečnosti (RED-s). Z toho důvodu jsme připravili výzkum, jehož cílem je přinést data o sportovkyních z oblasti zdraví, výživy a pohybu. U žen bude sledována energetická dostupnost, menstruační cyklus, chronotyp a případné dopady nízké energetické dostupnosti či manipulace s tělesnou hmotností na zdraví sportovkyň.

3. 3. 2023 Michaela Beníčková

Obecně jsou ženy ve výzkumech sportovních věd zastoupeny méně než muži. Data studie dokonce ukazují, že pouze 6 % všech sportovně zaměřených publikací z let 2014–2020 zahrnovalo pouze ženy (Cowley a kol., 2021). Zejména přítomnost menstruačního cyklu je důvod, proč jsou ženy z výzkumů často vyřazovány, ačkoli se jedná o jeden ze základních ukazatelů zdraví žen. Na základě aktuálních dat je možné konstatovat, že menstruační cyklus mimo jiné ovlivňuje také sportovní výkon (McNulty a kol., 2020; Carmichael a kol., 2021) a motivaci (Crewther a Cook, 2018). Existuje dokonce vztah mezi fázemi menstruačního cyklu a sportovním výkonem a cirkadiánními rytmy (Birch a Reilly, 2009). Se zdravím žen úzce souvisí také výživa a pohybová aktivita. Nízká energetická dostupnost (nízká ED) v kombinaci s vysokou tréninkovou zátěží může vést k rozvoji syndromu relativní energetické nedostatečnosti (RED-s). Ta může mít za následek nejen poruchy až absence menstruačního cyklu, ale také např. zhoršení stavu kostí (Mountjoy a kol., 2018). Důsledky pro zdraví kostí se mohou pohybovat od krátkodobých změn v metabolismu kostí a zvýšeného rizika únavové zlomeniny až po dlouhodobé následky nízké kostní hustoty jako je osteoporóza a související zlomeniny způsobené kostní křehkostí (Popp a kol., 2022). Existuje také propojení mezi zdravím kostí a střevním mikrobiomem prostřednictvím gut-bone axis (česky dráha střevo-kost) (Tu a kol., 2021) a výzkumy poukazující na vztah nízkého energetického příjmu a složení střevního mikrobiomu (Mörkl a kol., 2017). V oblasti sportů manipulující se svou tělesnou hmotností, např. u úpolových sportů, je vysoké riziko rozvoje syndromu Relativní energetické nedostatečnosti ve sportu (RED-S), kdy odborná literatura popisuje případy výskytu u vrcholových mužských sportovců pouze ojediněle (Kasper a kol., 2019; Langan-Evans a kol., 2020) a data o ženách zcela chybí.

ZAPOJTE SE DO VÝZKUMU a podpořte tím zastoupení žen ve vědě. Můžete tím přispět k individuálnímu přístupu ke sportujícím ženám, který je často podceňovaný.

Náš výzkum s názvem Zdravotní, nutriční a výkonově-specifické determinanty u sportujících žen je rozdělen do 4 částí. Do první, úvodní části výzkumu hledáme ženy ve věku 18–35 let. Účasti brání pouze těhotenství, mateřství a pohybová inaktivita.

Cílem této části výzkumu je nasbírat data o sportovní úrovni žen, výskytu syndromu relativní energetické nedostatečnosti a zastoupení jednotlivých chronotypů. Na základě výsledků této části můžete být, v případě Vašeho zájmu a souhlasu, zařazena do části 2, 3, 4 nebo ukončíte svou účast ve výzkumu.

Jak bude účast probíhat?

Jedná se o jednorázový sběr dat, v rámci kterého: vyplníte online dotazníky na klasifikaci pohybové aktivity, prevalenci RED-S (dotazník RST), nízké energetické dostupnosti (dotazník LEAF-Q), dotazník na určení chronotypu (dotazník MEQ); a odevzdáte/ odešlete 3denní nutriční prospektivní záznam včetně záznamu pohybové aktivity.

Informace budou sloužit ke zhodnocení Vašeho nutričního, zdravotního stavu a charakteristice tréninkové zátěže. Vyplníte-li v online dotazníku svůj email, do 3 měsíců Vám pošleme vyhodnocené dotazníky a záznamy. Dostanete zpětnou vazbu o Vaší výkonnostní úrovní, případném riziku nízké energetické dostupnosti a chronotypu.

Jak se zapojit?

Vyplňte online dotazník a pošlete nám na email zenyvesportu@gmail.com vyplněný 3denní výživový a pohybový záznam, který naleznete ZDE. Součástí 3denního záznamu je také informovaný souhlas, který si, prosím, nezapomeňte přečíst a podepsat.

Podpisem informovaného souhlasu a vyplněním online dotazníku souhlasíte s Vaší účastí ve výzkumu.

Kontakt

V případě jakýkoliv otázek nás neváhejte kontaktovat na email: zenyvesportu@gmail.com.
Případně kontaktujte hlavní řešitelku projektu Mgr. Michaelu Beníčkovou (michaela.benickova@mail.muni.cz) či etickou komisi pro výzkum (ekv@muni.cz)

Zdroje

BIRCH, K. a T. REILLY. The Diurnal Rhythm In Isometric Muscular Performance Differs With Eumenorrheic Menstrual Cycle Phase. Chronobiology International. 2009, 19(4), 731-742. ISSN 0742-0528. Dostupné z: doi:10.1081/CBI-120006083

CARMICHAEL, Mikaeli Anne, Rebecca Louise THOMSON, Lisa Jane MORAN a Thomas Philip WYCHERLEY. The Impact of Menstrual Cycle Phase on Athletes’ Performance: A Narrative Review. International Journal of Environmental Research and Public Health. 2021, 18(4). ISSN 1660-4601. Dostupné z: doi:10.3390/ijerph18041667

COWLEY, Emma S., Alyssa A. OLENICK, Kelly L. MCNULTY a Emma Z. ROSS. “Invisible Sportswomen”: The Sex Data Gap in Sport and Exercise Science Research. Women in Sport and Physical Activity Journal. 2021, 29(2), 146-151. ISSN 1063-6161. Dostupné z: doi:10.1123/wspaj.2021-0028

CREWTHER, Blair T. a Christian J. COOK. A longitudinal analysis of salivary testosterone concentrations and competitiveness in elite and non-elite women athletes. Physiology & Behavior. 2018, 188, 157-161. ISSN 00319384. Dostupné z: doi:10.1016/j.physbeh.2018.02.012

KASPER, Andreas M., Ben CRIGHTON, Carl LANGAN-EVANS, Philip RILEY, Asheesh SHARMA, Graeme L. CLOSE a James P. MORTON. Case Study: Extreme Weight Making Causes Relative Energy Deficiency, Dehydration, and Acute Kidney Injury in a Male Mixed Martial Arts Athlete. International Journal of Sport Nutrition and Exercise Metabolism. 2019, 29(3), 331-338. ISSN 1526-484X. Dostupné z: doi:10.1123/ijsnem.2018-0029

LANGAN-EVANS, CARL, MARK GERMAINE, MARIO ARTUKOVIC, DAVID L. OXBOROUGH, JOSÉ L. ARETA, GRAEME L. CLOSE a JAMES P. MORTON. The Psychological and Physiological Consequences of Low Energy Availability in a Male Combat Sport Athlete. Medicine & Science in Sports & Exercise. 2021, 53(4), 673-683. ISSN 1530-0315. Dostupné z: doi:10.1249/MSS.0000000000002519

MCNULTY, Kelly Lee, Kirsty Jayne ELLIOTT-SALE, Eimear DOLAN, Paul Alan SWINTON, Paul ANSDELL, Stuart GOODALL, Kevin THOMAS a Kirsty Marie HICKS. The Effects of Menstrual Cycle Phase on Exercise Performance in Eumenorrheic Women: A Systematic Review and Meta-Analysis. Sports Medicine. 2020, 50(10), 1813-1827. ISSN 0112-1642. Dostupné z: doi:10.1007/s40279-020-01319-3

MÖRKL, Sabrina, Sonja LACKNER, Wolfram MÜLLER, et al. Gut microbiota and body composition in anorexia nervosa inpatients in comparison to athletes, overweight, obese, and normal weight controls. International Journal of Eating Disorders. 2017, 50(12), 1421-1431. ISSN 02763478. Dostupné z: doi:10.1002/eat.22801

MOUNTJOY, Margo, Jorunn Kaiander SUNDGOT-BORGEN, Louise M BURKE, a kol. IOC consensus statement on relative energy deficiency in sport (RED-S): 2018 update. British Journal of Sports Medicine. 2018, 52(11), 687-697. ISSN 0306-3674. Dostupné z: doi:10.1136/bjsports-2018-099193

POPP, Kristin L., Laura M. COOKE, Mary L. BOUXSEIN a Julie M. HUGHES. Impact of Low Energy Availability on Skeletal Health in Physically Active Adults. Calcified Tissue International. 2022, 110(5), 605-614. ISSN 1432-0827. Dostupné z: doi:10.1007/s00223-022-00957-1

TU, Ye, Ran YANG, Xin XU a Xuedong ZHOU. The microbiota-gut-bone axis and bone health. Journal of Leukocyte Biology. 2021, 110(3), 525-537. ISSN 0741-5400. Dostupné z: doi:10.1002/JLB.3MR0321-755R


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info